Normen

Normen voor werkkleding


Om de gebruiker van onze werkkleding een optimale bescherming te bieden, voldoen het ontwerp en de stof van veel van onze producten aan verschillende internationale voorschriften en normen.


Vooral onze lijnen Safety en Safety+ hebben diverse certificaten. Hier moet namelijk aan veel normen worden voldaan, voordat de kleding kan worden goedgekeurd voor het doel waarvoor dit op het werk wordt gebruikt, en de gebruiker een optimale bescherming kan bieden.EN 342

EN 342

Producten die zijn gecertificeerd volgens EN 342 kunnen in koude gebieden worden gedragen, waar de combinatie van een luchttemperatuur van -5 ° C en lager, en vochtigheid en wind de behoefte aan isolerende kleding vergroten.


EN 343

EN 343

Dit pictogram geeft aan in welke mate het product voldoet aan de Europee norm EN 343. De getallen naast het pictogram tonen:
x: Het weerstandsvermogen van het buitenjack tegen waterindringing van buitenaf (waterdichtheid)
3 = Hoogste bescherming
1 = = Laagste bescherming
y: Het weerstandsvermogen tegen vochtdoordringing (adembaarheid) geeft aan hoe goed het vocht dat ontstaat door het transpireren, via het materiaal kan worden afgevoerd
3 = Zeer goede afvoer
1 = Geringe afvoer


EN ISO 20471

EN ISO 20471

De ISO 20471EN-norm is onderverdeeld in 3 klassen. De klasse geeft aan in welke mate de gebruiker van het product zichtbaar wordt. Hoe groter het oppervlak van de fluorescerende stof en het reflectiemateriaal, hoe hoger de classificatie. Het fluorescerende materiaal vergroot de zichtbaarheid bij daglicht en schemering, terwijl het reflectiemateriaal zichtbaar wordt als het licht van een voertuig of werklicht in het donker op de gebruiker is gericht.


GO/RT 3279

GO/RT 3279

De “Railway Group Standard“-norm voor de spoorwegindustrie omvat de minimale specificaties voor signaalkleding met hoge zichtbaarheid in de spoorwegindustrie.


EN ISO 11612

EN ISO 11612

Veiligheidskleding m.b.t. EN ISO 11612 beschermt tegen kortstondig contact met hitte en vuur.

De standaard is onderverdeeld in verschillende categorieën, waarbij de codeletter aangeeft aan welke eisen de kleding voldoet. Elke categorie is verder onderverdeeld in verschillende niveaus, afhankelijk van de beschermingsgraad.

(A1) Beperkte vlamverspreiding
(A2) Kantontbranding
(B) Convectiewarmte, niveau 1-3, waarbij 3 het hoogste niveau is
(C) Stralingswarmte, niveau 1-4, waarbij 4 het hoogste niveau is
(D) Spetters gesmolten aluminium, niveau 1-3, waarbij 3 het hoogste niveau is
(E) Spetters gesmolten ijzer, niveau 1-3, waarbij 3 het hoogste niveau is
(F) Contactwarmte, niveau 1-3, waarbij 3 het hoogste niveau is


EN ISO 11611

EN ISO 11611

Veiligheidskleding m.b.t. EN ISO 11611 beschermt tegen lassen/spetters van gesmolten metaal en vonken, als ook tegen convectie- en stralingswarmte.

1 Beschermt tegen minder risicovolle lastechnieken en situaties waarbij in beperkte mate spetters en stralingswarmte vrijkomen. Metaalspetters 15 druppels. Stralingswarmte 7 seconden.
(A1) Beperkte vlamverspreiding
2 Beschermt tegen risicovollere lastechnieken en situaties waarbij meer spetters en stralingswarmte vrijkomen. Metaalspetters 25 druppels. Stralingswarmte 16 seconden
(A2) Beperkte vlamverspreiding, kantontbranding


EN 1149-5

EN 1149-5

Veiligheidskleding met antistatische eigenschappen. De kleding beschermt tegen plotselinge ontladingen van elektrostatische energie, wanneer het risico bestaat dat statische vonken brandbare of explosieve atmosferen kunnen ontsteken.
De gebruiker dient goed geaard te zijn, bijvoorbeeld door geschikt schoeisel te dragen, en de kleding moet in verbinding staan met het lichaam.


FprEN 61482-2

FprEN 61482-2

Veiligheidskleding m.b.t. EN 61482-1-2 beschermt tegen thermisch gevaar van een elektrische vlamboog. De standaard geeft aan dat de kleding beschermt tegen elektrische vlambogen en is onderverdeeld in 2 klassen.

1 Bescherming tegen elektrische vlamboog 4kA
2 Bescherming tegen elektrische vlamboog 7kA


EN 13034-6

EN 13034-6

Veiligheidskleding m.b.t. EN 13034-6 beschermt tegen spetters van vloeibare chemicaliën en is berekend op gebruik bij voldoende laag risico en wanneer een volledige beschermende barrière tegen vloeistoffen niet noodzakelijk is, d.w.z. als de gebruiker in staat is op tijd te handelen wanneer kleding besmet is geraakt. Een laag risico is bijvoorbeeld een mogelijke blootstelling aan kleine hoeveelheden spray of toevallige spetters in kleine hoeveelheden.
Het product is getest voor de volgende chemicaliën:

  • Zwavelzuuroplossing 30%
  • Natriumhydroxide-oplossing 10%
  • Dimethylbenzeen
  • Xyleen
  • Butanol-1
  • Fosforzuuroplossing 10%


EN ISO 13688

Algemene eisen voor veiligheidskleding.
Conformiteitsverklaring
Ontbreekt er nog een product op de lijst?

Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer: (+45) 74 22 35 15 / (+45) 74 22 35 17

Contact

Neem contact met ons op

Hebt u meer informatie nodig over werkkleding voor uw medewerkers?
Vul het formulier hieronder in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Cookies toestaan

We verzamelen met behulp van cookies statistieken en gegevens over het gebruikersgedrag op onze site.

Wilt ons daarvoor toestemming verlenen?