Visit ENGEL Workwear at the A+A in Düsseldorf 5.- 8. November. Hal 3, stand E05
Code of Conduct - ENGEL

F. Engel K/S ondersteunt sociaal verantwoordelijke partners en heeft met dit doel een aantal redelijke werkomstandigheden geformuleerd. F. Engel K/S heeft een aantal voorwaarden gedefinieerd waaraan moet worden voldaan door bedrijven die producten leveren aan F. Engel.

Werknemers
F. Engel K/S verbiedt zijn leveranciers en hun onderleveranciers gebruik te maken van kinderarbeid. Onze leveranciers moeten voldoen aan de volgende eisen m.b.t. hun medewerkers:
 • Overeenkomstig de ILO-conventie (International Labour Organisation) mogen werknemers niet jonger zijn dan 15 jaar (of 14 jaar in landen waar dit is toegestaan door de “Organisation of employers and workers”).
 • Gebruik van illegale of gedwongen werknemers is verboden.

Werkomstandigheden
Met het oog op de algemeen geldende mensenrechten eist F. Engel K/S van zijn leveranciers dat deze voldoen aan de volgende punten op het gebied van de werkomstandigheden:
 • Werknemers moeten worden behandeld met respect, ongeacht hun religie, ras, geslacht, politieke voorkeur of sociale achtergrond.
 • Overwerk moet worden uitgevoerd op basis van vrijwilligheid en in overeenstemming met de geldende wetgeving.
 • Loon moet als minimum voldoen aan de plaatselijk geldende wetgeving en moet regelmatig en op tijd worden betaald.
 • Werknemers hebben recht op zwangerschapsverlof in overeenstemming met de plaatselijk geldende wetten.
 • Er wordt geen enkele vorm van fysieke overlast of pesterij geaccepteerd.

Werkmilieu
F. Engel K/S eist van zijn leveranciers dat er een gegeven minimum milieunorm wordt gehanteerd voor de medewerkers van de betreffende leveranciers of onderleveranciers. Als leverancier moet men er daarom voor zorgen dat aan de volgende condities is voldaan:
 • Alarmmeldpunten en nooduitgangen moeten duidelijk zijn aangegeven op alle vloeren.
 • Verlichting en ventilatie in fabrieken moet ruim voldoende zijn.
 • De werktemperatuur moet op een acceptabel niveau blijven.
 • Er moet directe toegang zijn tot schoon drinkwater.
 • Er moet directe toegang zijn tot schone toiletten.

F. Engel K/S verwacht van zijn leveranciers dat deze voldoen aan de bovengenoemde eisen en behoudt zich het recht voor onaangekondigde controlebezoeken af te leggen aan alle fabrieken om erop toe te zien dat alle leveranciers aan de gestelde eisen voldoen.

Als een leverancier de hierboven beschreven eisen niet respecteert, zal F. Engel K/S zich genoodzaakt zien alle bestaande orders te annuleren en de samenwerking te verbreken, na maximaal één waarschuwing.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Als u niet wilt browser instellingen te wijzigen, gaat u akkoord met het. Meer informatie.

Ik accepteer