Normer

Normer på arbejdstøj


For at give brugeren af vores arbejdstøj den optimale beskyttelse, er mange af vores produkter udviklet således, at både tøjets design og metervarer lever op til forskellige internationale standarder og normer.


Især i vores serier Safety og Safety+ er der mange normer, der skal overholdes for at tøjet kan blive godkendt til det formål, det skal bruges til i det daglige arbejde, for at sikre brugeren den optimale beskyttelse.EN 342

EN 342

Produkter, der er certificerede efter EN 342, kan bæres i kolde områder, hvor kombinationen af en lufttemperatur på -5 ° C og derunder, fugtighed og vind øger behovet for isolerende beklædning.


EN 343

EN 343

Dette piktogram angiver graden af beskyttelsesvirkningen. Tallene ved siden af piktogrammet angiver:
x: Yderjakkens modstandsevne mod vandgennemtrængning udefra (vandtæthed).
3 = Højeste beskyttelse
1 = Laveste beskyttelse
y: Modstandsevne mod fugtgennemtrængning (åndbarhed) angiver, hvor godt fugt, der opstår når man sveder, har mulighed for at trænge indefra og ud gennem ydermaterialet.
3 = Meget god afledning
1 = Ringe afledning


EN ISO 20471

EN ISO 20471

EN ISO 20471 normen er opdelt i 3 klasser. Klassebetegnelsen beskriver, hvor godt produktet formår at synliggøre brugeren. Jo større areal med fluorescerende stof og refleks, jo højere klassificering. Det fluorescerende materiale yder større synlighed i dagslys samt tusmørke, mens reflekserne bliver synlig, når et køretøjs lys eller et arbejdslys rettes mod brugeren i mørke.


GO/RT 3279

GO/RT 3279

Railway Group Standard fastlægger minimumskravene for den fluorescerende farve (orange) arbejdstøj med høj synlighed inden for den engelske jernbaneindustri.


EN ISO 11612

EN ISO 11612

Beskyttelsestøj iht. EN ISO 11612 beskytter mod kortvarig kontakt med varme og ild.

Standarden er opdelt i forskellige kategorier, hvor kodebogstavet angiver, hvilke krav tøjet opfylder. Hver kategori er desuden opdelt i forskellige niveauer afhængigt af beskyttelsesgraden.

(A1) Begrænset flammespredning
(A2) Kantantændelse
(B) Konvektiv varme, niveau 1-3, hvor 3 er det højeste
(C) Strålevarme, niveau 1-4, hvor 4 er det højeste
(D) Stænk af smeltet aluminium, niveau 1-3, hvor 3 er det højeste
(E) Stænk af smeltet jern, niveau 1-3, hvor 3 er det højeste
(F) Kontaktvarme, niveau 1-3, hvor 3 er det højeste


EN ISO 11611

EN ISO 11611

Beskyttelsestøj iht. EN ISO 11611 beskytter mod svejsning/stænk af smeltet metal og gnister samt varme i form af konvektions- eller strålevarme.

1 Beskytter mod mindre farlige svejseteknikker og situationer, hvor der opstår begrænset stænk og strålevarme. Metalsprøjt 15 dråber. Strålevarme 7 sekunder.
(A1) Begrænset flammespredning
2 Beskytter mod mere farlige svejseteknikker og situationer, hvor der opstår mere sprøjt og strålevarme. Metalsprøjt 25 dråber. Strålevarme 16 sekunder.
(A2) Begrænset flammespredning, kantantændelse


EN 1149-5

EN 1149-5

Beskyttelsestøj med antistatiske egneskaber. Tøjet beskytter mod pludselige udladninger af elektrostatisk energi, når der er risiko for, at statiske gnister kan antænde brændbare eller eksplosive atmosfærer.
Brugeren skal være jordet korrekt fx ved at bære passende fodtøj, og tøjet skal have forbindelse til kropppen.


FprEN 61482-2

FprEN 61482-2

Beskyttelsesbeklædning iht. EN 61482-1-2 beskytter mod termisk fare fra en elektrisk lysbue. Standarden fortæller, at beklædningen beskytter mod elektrisk lysbue, og er opdelt i 2 klasser.

1 Beskyttelse mod elektrisk lysbue 4kA
2 Beskyttelse mod elektrisk lysbue 7kA


EN 13034-6

EN 13034-6

Beskyttelsestøj iht. EN 13034-6 beskytter mod stænk fra flydende kemikalier og er beregnet til brug ved tilstrækkelig lav risikovurdering, og når en komplet beskyttelsesbarriere mod væske ikke er nødvendig, dvs. når brugeren er i stand til at handle i god tid, når deres tøj er blevet kontamineret. En lav risiko kunne være potentiel eksponering for små mængder spray eller tilfældige sprøjt i små mængder.
Varen er testet for følgende kemikalier:

  • Svovlsyre 30% opløsning
  • Kaustisk soda 10% opløsning
  • Dimethylbenzin
  • Xylol
  • Butanol-1
  • Fosforsyre 10% opløsningt


EN ISO 13688

Generelle krav til beskyttelsesbeklædning.
Overensstemmelseserklæring
Mangler der et produkt på listen?

Kontakt venligst kundeservice på tlf.: 74 22 35 10

Kontakt

Kontakt os

Har I brug for mere information om arbejdstøj til jeres ansatte?
Udfyld formularen og vi vil kontakte jer så hurtigt som muligt.

Cookie-anmodning

Vi indsamler statistik og data om brugeradfærd ved hjælp af cookies.

Ønsker du at give os mulighed for dette?